ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνδεθείτε με τις σελίδες των αναζητήσεών μας και βρείτε το αεροπορικό δρομολόγιο (τακτικό ή charter) που σας βολεύει, την ημέρα που το θέλετε.
Bρείτε πώς και πότε συνδέεται “δια θαλάσσης” η Κέρκυρα με την Ιταλία, την Πάτρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά.
Συνδεθείτε με τις σελίδες των αναζητήσεών μας και βρείτε τα δρομολόγια που συνδέουν την Κέρκυρα με την Ηγουμενίτσα.

Αν θέλετε να οργανώσετε τις διακοπές σας στην Κέρκυρα, δείτε ποιοι μπορούν να σας βοηθήσουν.

 

 

Ο περιηγητικός οδηγός Terra Kerkyra εκδίδεται σε 4 γλώσσες και κυκλοφορεί σε κεντρικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Αν όμως δεν τον βρίσκετε μπορείτε να τον παραγγείλετε τώρα

 

ΣΕΛΙΔΑ 1, 2


- Με λεωφορείο

Καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ εξυπηρετούν πλήρως τη μετακίνηση μέσα στο νησί.

Πίνακας δρομολογίων

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΒΟ
05.00 - 06.15 - 08.15 - 10.00 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30 - 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.00 - 09.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΚΑΒΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.15 - 07.50 - 09.45 - 11.30 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15 - 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 17.00

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΠΑΡΤΕΡΑ
05.00 - 15.00
ΣΠΑΡΤΕΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.15 - 16.30

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΟΡΑΚΑΔΕΣ
05.00 - 13.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.30 - 13.30
ΚΟΡΑΚΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.30 - 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.30 - 15.00

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΛΩΜΟ
05.00 - 14.15
ΧΛΩΜΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.45 - 15.15

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
06.00 - 08.30 - 12.30 - 15.00 - 17.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 13.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 09.30 - 13.30 - 16.00 - 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.00 - 14.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ
06.00 - 11.45 - 14.30 - 17.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15 - 13.00
ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.45 - 12.45 - 15.30 - 18.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 14.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΝΤΑΤΙ - ΠΑΥΛΙΑΝΑ
06.00 - 13.30 - 16.00
ΠΑΥΛΙΑΝΑ - ΠΕΝΤΑΤΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 14.30 - 17.00

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ
06.45 - 13.00 - 14.30 - 16.30 - 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.00 - 14.30
ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 13.30 - 15.00 - 17.00 - 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.30 - 15.00

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ
06.30 - 14.30
ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 15.15


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ
07.15 - 08.15 - 13.30 - 14.30 - 17.30 - 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.15 - 14.30
ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.45 - 08.45 - 14.00 - 15.00 - 18.00 - 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.45 - 15.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
06.45 - 09.00 - 11.00 - 14.30 - 16.00 - 20.00
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 09.30 - 11.30 -14.45 - 16.30 - 20.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ
08.45 - 13.15 - 19.30
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 10.00 - 20.30

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
07.45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
09.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΙΣΑ
07.45 ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
10.30 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ 08.00
ΑΘΗΝΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΣΑΒ 10.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
09.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.00 - 13.00 - 16.00
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
09.45 - 12.45 - 14.45 - 16.45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.45 - 13.45 - 16.45


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΙΑΠΑΔΕΣ
06.45 - 14.00
ΛΙΑΠΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 14.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΥΛΙΩΤΕΣ
05.15 - 09.00 - 12.00 - 14.00 - 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.15 - 09.00 - 14.00 - 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΑΥΛΙΩΤΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 10.45 - 13.30 - 15.45 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 10.45 - 15.45 - 20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00

 

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΙΔΑΡΙ
05.15 - 09.00 - 11.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.15 - 09.00 - 12.00 - 14.00 - 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΣΙΔΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 11.00 - 12.00 - 13.45 - 16.00 - 17.00 - 21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.15 - 11.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.15

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΦΙΩΝΑ
05.15 - 13.45
ΑΦΙΩΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.45 - 15.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ
05.45 - 09.00 - 11.00 - 14.00 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.00 - 09.00 - 11.00 - 14.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 10.15 - 12.15 - 15.00 - 17.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 10.15 - 12.30 - 15.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΥΜΦΕΣ
05.45 - 13.45
ΝΥΜΦΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.30 - 15.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΡΙΝΙΛΑ
06.30 - 13.30
ΠΡΙΝΙΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.30 - 14.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ
06.30 - 13.30
ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.30 - 14.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΡΟΔΑ - ΑΧΑΡΑΒΗ
05.45 - 09.00 - 11.00 - 13.45 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.00 - 09.00 - 11.00 - 14.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 9.30
ΡΟΔΑ - ΑΧΑΡΑΒΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 10.30 - 12.15 - 15.15 - 17.15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 - 10.30 - 12.30 - 15.15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΣΣΙΩΠΗ
05.45 - 09.00 - 12.15 - 14.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45 - 09.00 - 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 10.30 - 13.30 - 16.15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15 - 10.30 - 16.15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΟΥΤΣΕΣ
05.45 - 14.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.45 - 14.30
ΛΟΥΤΣΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15 - 16.00


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΥΡΓΙ
07.00 - 09.00 - 12.15 - 14.00 - 14.30 - 16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.00 - 12.15 - 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30
ΠΥΡΓΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.30 - 09.15 - 11.00 - 14.00 - 15.15 - 16.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11.00 - 14.00 - 16.45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.45


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ
06.45 - 08.30 - 12.15 - 16.00
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 09.00 - 12.45 - 16.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΩΚΡΑΚΙ
05.00 - 14.00
ΣΩΚΡΑΚΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.00 - 15.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΟΡΤΑ
06.15 - 12.15
ΠΟΡΤΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15 - 14.15


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
05.00 - 14.00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.00 - 15.30


ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΑΚΡΑΔΕΣ
06.30 - 16.45
ΜΑΚΡΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.00 - 14.30

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  • Γραφείο κινήσεως ΚΤΕΛ Κέρκυρας: 26610 39862
  • Εκδοτήρια ΚΤΕΛ Κέρκυρας: 26610 39985
- Με ταξί

Στην Κέρκυρα λειτουργεί άψογα οργανωμένο σωματείο ραδιοταξί, το οποίο μπορείτε να εμπιστευθείτε για τις μετακινήσεις σας. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός και περιλαμβάνει τις ανώτατες τιμές χρέωσης από ή προς την πόλη. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις εκτός της αναμονής.

Πίνακας ενδεικτικών τιμών

Περιοχή ευρώ
Κανόνι 5,78
Αλυκές 7,33
Κοντόκαλι  8,80
Γουβιά 10,26
Κομένο/Δασιά 11,73
Ύψος 14,66
Μπαρμπάτι 16,13
Νησάκι 20,53
Κασσιώπη 29,33
Αχαράβη 30,79
Ρόδα 29,33
Σιδάρι 29,33
Άγ. Στέφανος 32,26
Αρίλλας 32,26
Πάγοι 29,33
Περιοχή ευρώ
Παλαιοκαστριτσα 19,06
Λιαπάδες  19,06
Έρμονες 13,20
Γλυφάδα 14,66
Γυαλισκάρι 13,26
Άγ. Γόρδη 14,66
Πέραμα 8,80
Γέφυρα ΚάΙζερ 10,26
Μπενίτσες  11,73
Άγ. Ιωάννη 14,66
Μωραΐτικα 14,66
Μεσογγή 17,60
Άγ. Γεώργιος 26.39
Αργυράδες 26.39
Κάβος 33,72

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης με την ώρα με προσυνεννόηση και ξενόγλωσσο οδηγό για εκδρομή. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή είναι περίπου 17,61 έως 23,48 € για κάθε ώρα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 26610-33811, φάξ: 26610 21811 - www.corfutaxi.gr,
e-mail: rd-taxi@otenet.gr

- Με άμαξες

Το παραδοσιακό και γραφικό μέσο μεταφοράς, οι ιστορικές άμαξες, κυκλοφορεί ακόμα στην Κέρκυρα και η βόλτα με αυτές θα σας περιβάλλει με την αίγλη των προηγούμενων αιώνων. Αφετηρίες θα βρείτε στη κεντρική πλατεία (Σπιανάδα) και στο παλιό λιμάνι. Η συνήθης διαδρομή που ακολουθούν οι άμαξες είναι: Σπιανάδα - Μουράγια (οδός Αρσενίου) - Αγίας Σοφίας - Γεωργίου Θεοτόκη - Δεσύλλα (Γυμναστήριο) - περιοχή Τέννις - Αλεξάνδρας - παραλιακός Γαρίτσας - Σπιανάδα. Ο χρόνος της περιήγησης φτάνει τα 40 λεπτά και κατά τη διάρκειά της ο αμαξάς θα θα σας δείξει και θα σας ξεναγήσει στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 23,48 και 29,35 € .

Αν θελήσετε κάποια ιδιαίτερη περιήγηση ή περιήγηση εκτός εποχής καθώς και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Σωματείου Αμαξηλατών, τον κ. Αλέξανδρο Βλάχο.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πρόεδρος Σωματείου Αμαξηλατών: 26610-24162.

ΣΕΛΙΔΑ 1, 2

 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣΣΤΕΙΛΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΦΙΛΟ
 

© Copyright
All rights reserved